teresianum teresianum serafica

GÂNDUL ZILEI

"Pentru Dumnezeu toate sunt posibile" (Mt 19,26)

Pentru Dumnezeu este posibil să ne facă să vedem înşelăciunea bogăţiilor, care ne părăsesc în momentul culminant: într-adevăr nu vin cu noi când părăsim această lume. Lui Dumnezeu îi este imposibil să nu pună în inima noastră, dorinţa de a fi ai săi. Lui Dumnezeu îi este posibil să ne dea ...

Citeşte mai mult...

GÂNDUL ZILEI

"Oricine va primi un copil în numele meu, pe mine mă primeşte" (Mt 18,5)

Numele lui Isus este slăvit prin actele noastre de iubire. A primi un copil este angajant, recere multă atenţie şi responsabilitate; a-l primi în numele lui Isus înseamnă a avea o grijă gratuită, motivată nu de nevoia copilului, dar de credinţă. Este o primire care ...

Citeşte mai mult...

GÂNDUL ZILEI

"A treia zi va învia" (Mt 17,23)

Isuse, de câte ori ai prezis apostolilor tăi că vei învia! Dar ei nu înţelegeau şi nu-ţi cereau explicaţie. Şi chiar se întristau! Noi ne bucurăm că tu ai înviat din moarte: aceasta nu ne mai sperie, pentru că tu ai trecut prin ea, de unde ai ieşit de-a dreptul strălucitor şi glorios.

LECTURILE ZILEI

LECTUR...

Citeşte mai mult...

GÂNDUL ZILEI

"Cel care crede are viaţa veşnică" (In 6,47)

A crede, adică a se încrede în Dumnezeu! El este viaţa veşnică, deplină, desăvârşită, sfântă şi fără sfârşit. El ne poate reînnoi şi umple, când ne lăsăm în mâinile sale. Isus ne-o spune fără ezitări. De aceea noi ne încredem în Dumnezeu ascultând tocmai de Isus, trimis la noi de către Tatăl.

L...

Citeşte mai mult...

GÂNDUL ZILEI

"Cel drept va trăi datorită credinţei lui" (Hab 2,4)

Credinţa ne face plăcuţi lui Dumnezeu şi este izvor de viaţă. Datorită credinţei sale, exprimată printr-o încredere intensă şi o ascultare simplă şi curajoasă faţă de Dumnezeu, viaţa sfintei Clara a devenit luminoasă şi exemplară pentru mulţi, presărată cu câteva mari minuni care se po...

Citeşte mai mult...

GÂNDUL ZILEI

"Dacă-mi slujeşte cineva, Tatăl meu îl va cinsti" (In 12,26)

Ce promisiune minunată! Însuşi Dumnezeu Tatăl îl cinsteşte pe acela care îl slujeşte pe Fiul său Isus! De aceea şi noi îl cinstim pe acela care l-a slujit pe Isus, regretând că sunt creştini care nu o fac. Astăzi îl cinstim pe sfântul Laurenţiu, care i-a slujit pe săracii Biser...

Citeşte mai mult...

GÂNDUL ZILEI

"Vegheaţi, pentru că nu ştiţi nici ziua, nici ceasul" (Mt 25,13)

Doamne Isuse, nu ştim când vei veni. Ştim însă că, plecând de la noi, nu ne-ai lăsat părăsiţi. Ne-ai dat responsabilitate şi încredere. Nu voim să te dezamăgim. Vino, Doamne Isuse! În orice moment poţi veni: te iubim şi te aşteptăm, suntem la dispoziţia ta! Ai găsit-o pregă...

Citeşte mai mult...

GÂNDUL ZILEI

"Domnul a salvat pe poporul său, rămăşiţa lui Israel" (Ier 31,7)

O Dumnezeule, părintele nostru, după cum l-ai salvat pe poporul tău, care nu ascultase de tine, salvează şi Biserica ta! Am fost neascultători, lăsând ca păcatul să crească în mijlocul nostru. Să ne întoarcem la tine, iar tu să ai milă! Fă ca Biserica ta să fie încă un dar ...

Citeşte mai mult...

GÂNDUL ZILEI

"După ce au urcat în luntre, vântul s-a oprit" (Mt 14,32)

Petru, speriat pentru că nu avusese credinţă şi se scufundase în apă, împreună Isus urcă în luntrea unde sunt ceilalţi ucenici. Vântul încetează, acum când Isus este cu ei. Când îl avem pe Isus cu noi, nu trebuie să ne temem de nimic. Păcatul nostru şi cel al lumii zdruncină Biser...

Citeşte mai mult...

GÂNDUL ZILEI

"A venit un nor, care i-a învăluit" (Mc 9,7)

În limbajul biblic, norul este semnul prezenţei lui Dumnezeu care acţionează în istoria poporului său. Norul l-a călăuzit pe acest popor prin pustiu şi a umplut sanctuarul lui Dumnezeu; acum îi acoperă pe ucenicii lui Isus, pentru ca aceştia să-şi dea seama că, stând cu el, sunt în prezenţa lu...

Citeşte mai mult...

GÂNDUL ZILEI

"Tatăl meu vă dă adevărata pâine venită din cer" (In 6,32)

Doamne Isuse, îţi mulţumesc pentru această revelaţie. "Pâinea din cer" nu este cea pe care o plouă norii, dar cea care vine direct de la Dumnezeu şi hrăneşte capacitatea noastră de a-l iubi pe el şi de a-i iubi pe fraţi cu iubirea sa.

LECTURILE ZILEI

Un serviciu oferit de Ercis.ro...

Citeşte mai mult...

GÂNDUL ZILEI

"Îndreptaţi-vă purtarea şi faptele voastre" (Ier 26,13)

Vor să-l ucidă pe profet, dar el continuă să invite la convertire. De fapt, convertirea este calea care-i permite lui Dumnezeu să se ocupe de noi: atâta timp cât perseverăm în păcat, Dumnezeu nu ne poate salva, pentru că e ca şi cum am fi ales să rămânem în mâinile duşmanului.
Invita...

Citeşte mai mult...

GÂNDUL ZILEI

"Nu a făcut multe minuni acolo din cauza necredinţei lor" (Mt 13,58)

Suntem la Nazaret. Aici Isus era cunoscut de către oameni ca unul dintre ai lor, fiul lui Iosif şi al Mariei. Nimeni nu voia să admită că el ar fi acela care îi făcea să cunoască voinţa lui Dumnezeu. Pentru a-mi vorbi, Dumnezeu se poate folosi chiar şi de vecinul casei ...

Citeşte mai mult...

GÂNDUL ZILEI

"Cum este argila în mâinile olarului, aşa sunteţi voi în mâna mea" (Ier 18,6)

Ieremia foloseşte această simplă imagine pentru a ne face să înţelegem că greşim întotdeauna când ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu. Lui îi pasă de viaţa noastră şi nu vrea ca ea să fie inutilă. Pentru aceasta, dacă trebuie, intervine pentru a schimba direcţi...

Citeşte mai mult...

GÂNDUL ZILEI

"Cine are urechi, să asculte" (Mt 13,43)

Isus povesteşte unele parabole. Nu toţi înţeleg ceea ce el vrea să facă să se înţeleagă. Cine este orientat spre sine însuşi şi continuă să cultive gânduri egoiste nu va înţelege; însă poate să înţeleagă acela care aspiră spre împărăţia lui Dumnezeu şi vrea să colaboreze la venirea sa. Şi prin par...

Citeşte mai mult...

GÂNDUL ZILEI

"Nu desface legământul tău cu noi" (Ier 14,21)

Minunat este legământul tău, Doamne! Aşa cântă psalmistul, aşa cânt şi eu, Tată, mulţumindu-ţi pentru darul nemărginit al lui Isus: prin el, tu răscumperi orice păcat al meu, înfrângi chiar şi moartea mea: de acum înainte nimic nu poate să mă smulgă din inima ta!

LECTURILE ZILEI

LECTURA I
Totul...

Citeşte mai mult...

GÂNDUL ZILEI

"Voi vorbi în parabole" (Mt 13,35)

Îţi mulţumesc, Isuse, pentru înţelepciunea iubirii conţinută în parabolele tale! Tu ne vorbeşti despre împărăţie luând exemple simple din viaţa noastră zilnică. Astfel învăţăm de la tine să "citim" tot ceea ce ne înconjoară într-un mod nou, ca o scrisoare, un sărut, un suflu de iubire vie şi mereu nouă ...

Citeşte mai mult...

GÂNDUL ZILEI

"Adunaţi firimiturile ce au rămas, ca nimic să nu se piardă" (In 6,12)

Ucenicii au ascultat de Isus şi au umplut douăsprezece coşuri cu bucăţile de pâine rămase. Cuvântul lui Isus devine profeţie: pâinea dăruită de Tatăl prin rugăciunea sa este semn al singurei pâini adevărate, care va rămâne întotdeauna în mâinile apostolilor: ei vor pu...

Citeşte mai mult...

GÂNDUL ZILEI

"N-ai semănat oare sămânţă bună în ogorul tău?" (Mt 13,28)

În zorii vieţii noastre şi în zorii fiecărei zile, tu, Doamne Isuse, în timp ce te căutăm în rugăciune, semeni din belşug seminţe de încredere, de milostivire, de pace, în inima noastră. Dar există cineva care nu-ţi vrea binele nici ţie, nici mie, şi aruncă seminţe de moarte acol...

Citeşte mai mult...

GÂNDUL ZILEI

"Ascultaţi parabola semănătorului" (Mt 13,18)

De ce dă Isus o importanţă atât de mare parabolei semănătorului? Desigur pentru că ea vorbeşte despre sămânţa, care este cuvântul; cuvântul lui Isus, primit şi trăit, este izvor de viaţă şi de mântuire. Îţi mulţumesc, Isuse, pentru cuvântul pe care îl semeni astăzi în inima mea!

LECTURILE...

Citeşte mai mult...

GÂNDUL ZILEI

"Acest popor şi-a împietrit inima" (Mt 13,15)

Era poporul pe care Dumnezeu şi l-a ales pentru a-l face instrument de binecuvântare pentru toate popoarele. Dar în inima multora din Israel, alte interese luaseră locul lui Dumnezeu. Însă voi, sfinţilor Ioachim şi Ana, i-aţi dăruit Domnului inima voastră, iar Domnul a putut vorbi. Cuvântul s...

Citeşte mai mult...

Mai multe articole..

Pagina 1 din 18

Început
Anterior
1
calendar

Statistici

Resurse : 6562 (in 209 categorii)
Descarcari : 7934401

Utilizatori online

Avem 556 vizitatori online